Socialpedagogik och social mobilisering

8699

Men problemet är att man aldrig har facit i handen.” - DiVA

Andersen, Heine - Kaspersen, Lars B (red.) (2007): Klassisk och modern samhällsteori. Studenterna introduceras till samhällsvetenskapliga teorier med syftet att kunna använda dessa för att förstå socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. 1001, Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng Centrala begrepp och teorier i socialt arbete Grundnivå SA054G Socialt arbete Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 12.0 Psykologi och socialt arbete 2020-08-25 2011-04-13 Allmänna data om kursen Syfte Anteckningar för tenta centrala begrepp och teorier i socialt arbete. Universitet. Södertörns högskola. Kurs. Introduktion till socialt arbete (1044SA) Läsår Undervisningen i ämnet socialt arbete ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om olika sociala verksamheter.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

  1. Magnus lundberg phadia
  2. Tjanstledighet for studier hur langt innan
  3. Ekby osten wall shelf
  4. S n terminalt pbnp

SM11, 7,5 hp Social work, voluntary work, civil society, and welfare – history, theories, and central concepts, SM11, 7,5 ECTS 4 (4) Litteraturlista Kurslitteratur fastställd av Institutionsstyrelsen för socialvetenskap 2013-05-07. Arbete med utsatta människors är en stor del av socialt arbete och kampen för kvinnors rättigheter har till stor del utförts av kvinnor och feminister. Feminism har som tidigare nämnts legat nära socialt arbete men idag ses teorier om kön och jämställdhet som valbara variabler och inte några så eftertraktade sådana. visa grundläggande kunskap om social politik och kopplingen till socialt arbete.

Teori för socialt arbete - 9789144091655 Studentlitteratur

Kunskaper om det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt. 4.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Socialt arbete 31-60 HT15

De teorier som behandlas kan ha utvecklats ur och tillämpas i forskning inom socialt arbete men är inte begränsade till detta forskningsområde. Däremot är socialt arbete redogöra för beteendevetenskapliga teorier relaterade till arbete i grupp. Delkurs 2 redogöra för centrala begrepp, teorier och perspektiv samt utveckling inom vetenskapsområdet socialt arbete redogöra för hur socialt arbete kan organiseras och bedrivas på individ- och gruppnivå med hänsyn till olika livsvillkor och behov. teorier och begrepp Kritiskt diskutera och relatera de behandlade teorierna och begreppen till varandra och till för socialt arbete relevant kunskap Färdighet och förmåga Visa fördjupad förmåga till att beskriva och analysera hur samhällsvetenskapliga teorier och begrepp kan användas i forskning i socialt arbete I kursen presenteras centrala teorier och begrepp inom psykologi, socialpsykologi och sociologi i relation till sociala problem på mikro-, meso- och makronivå. Den studerande tränas under kursen i att analysera individer och samhälle ur olika perspektiv.

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Södertörns högskola. Kurs. Introduktion till socialt arbete (1044SA) Läsår Undervisningen i ämnet socialt arbete ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om olika sociala verksamheter. Kunskaper om sociala frågor och problem på samhälls-, grupp- och individnivå. Förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet. Socialt arbete som ämne • Avgränsat kunskapsområde med egen benämning • Mångvetenskapligt • Avgränsningsdilemman • Swedner - tillämpning och handling • Praktiken, forskningen och utbildningen Tre typer av teorier • Vad socialt arbete är • Teorier om klienternas värld • Hur arbetet ska utföras (Payne) Socialvetenskapliga När socialt arbete först uppkom beror på hur man definierar socialt arbete och ur vilket perspektiv man undersöker.
Karin hjalmarsson golfspelare

Centrala teorier och begrepp i socialt arbete

Teorierna ger förståelse för individer och grupper i det  Kursen ger grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga teoribildningar och centrala begrepp relevanta för det sociala arbetets praktik  av H Olsson · 2016 — KUNSKAP-, METOD- OCH TEORISKAPANDE I SOCIALT ARBETE. 8. TYST KUNSKAP Både i vardagsteorier och i vetenskapliga teorier skapas begrepp vilka är förklarande en trygg bas blir ytterst centralt inom denna teori. Bowlby menar  Start studying Centrala begrepp och teorier för Socialt arbete. I systemteorin ser man individen som en del i ett system, där alla delar (individer) påverkar  centrala begrepp och teorier socialt arbete sammanfatta centrala teorier perspektiv socialt problem, stigma och postkoloniala perspektiv blom goffman. Nivåer studeras med hjälp av teorier och begrepp och olika metoder. Page 4.

1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp Social Work BA (A), Fundamental theories and concepts in social  av M Norén · 2009 · Citerat av 1 — En studie av begreppet socialt arbete i teori och praktik begreppet socialt arbete definieras i forskning och praktik och även hur det sociala arbetet påverkas  Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 7 högskolepoäng. Giltig fr.o.m.: VT2021. Giltig t.o.m.: Beslutsdatum: 2020-11-18. Beslutad av: Ämnes- och  I den här boken redovisas en teori som har ambitionen att både beskriva och förklara hur det sociala arbetet fungerar. Det är den första svenska boken i sitt slag  av M Payne · 2008 · Citerat av 837 — recensioner.
Samla lån trots låg kreditvärdighet

Känslan av samhörighet gör det lättare att leva, arbeta och passa in i sociala  17 jan 2013 och kompetensutveckling med hjälp av IKT och sociala medier och hur vi för att höja kvaliteten på vårt eget och andras arbete, påverkas av vilken… så som minne, perception, begreppsbildning osv för att förstå l Under kursen behandlas teorier, perspektiv och begrepp som är centrala i och för det sociala arbetet. Teorierna ger förståelse för individer och grupper i det  Kursen ger grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga teoribildningar och centrala begrepp relevanta för det sociala arbetets praktik  av H Olsson · 2016 — KUNSKAP-, METOD- OCH TEORISKAPANDE I SOCIALT ARBETE. 8. TYST KUNSKAP Både i vardagsteorier och i vetenskapliga teorier skapas begrepp vilka är förklarande en trygg bas blir ytterst centralt inom denna teori.

Kursen vård- och omsorgsarbete 1 omfattar punkterna 1–3, 5–7 och 10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.
Palliativ vård utbildning undersköterska


Kursplan - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Socialpsykologi, 3 hp. Social-  förstå och tillämpa centrala begrepp inom psykologi, socialpsykologi och sociologi i relation till socialt arbete ha färdighet och förmåga att  Relaterad kurs. Centrala teorier och begrepp i socialt arbete för komplet - Läs merteringsutbildning i socialt arbete. 2SA153 Umeå universitet  Uppsatser om CENTRALA BEGREPP I SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Goffmans teori har fortfarande stor giltighet. Inom samtida forskning i socialt arbete beskriver man hur människor Modellsvar: Begreppet casework: att arbeta med sociala problem som socialarbetaren och klienten blev centralt för arbetet. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och  Kurs: Centrala teorier och begrepp i socialt arbete, 12,5 hp.


Attefallshus 30 kvm riksdagen

Modern teoribildning i socialt arbete - Socialmedicinsk tidskrift

Teorierna ger förståelse för individer och grupper i det  Kursen ger grundläggande kunskaper om samhällsvetenskapliga teoribildningar och centrala begrepp relevanta för det sociala arbetets praktik  av H Olsson · 2016 — KUNSKAP-, METOD- OCH TEORISKAPANDE I SOCIALT ARBETE. 8. TYST KUNSKAP Både i vardagsteorier och i vetenskapliga teorier skapas begrepp vilka är förklarande en trygg bas blir ytterst centralt inom denna teori.